Toán Lớp 7: TÌM X (x – 1) ^ 2=25 Lànm nhanh ạh

Question

Toán Lớp 7: TÌM X
(x – 1) ^ 2=25
Lànm nhanh ạh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 8 tháng 2022-04-19T13:49:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $(x-1)^2=25\\\to \left[ \begin{array}{l}(x-1)^2=5^2\\(x-1)^2=(-5)^2\end{array} \right.\\\to \left[ \begin{array}{l}x-1=5\\x-1=-5\end{array} \right.\\\to \left[ \begin{array}{l}x=5+1\\x=-5+1\end{array} \right.\\\to \left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-4\end{array} \right.$
  Vậy $x=6$ hoặc $x=-4$
   

 2. (x-1)^2=25
  => [((x-1)^2=5^2),((x-1)^2=(-5)^2):}
  => [(x-1=5),(x-1=-5):}
  => [(x=5+1),(x=-5+1):}
  => [(x=6),(x=-4):}
  Vậy x in {6; -4}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )