Toán Lớp 7: tỉ lệ thức nào dưới đây được suy ra từ đẳng thức x*y=–2*3. A –2/x=y/–3 B –2/x=3/y C –2/x=y/3 D x/–2=y/3

Question

Toán Lớp 7: tỉ lệ thức nào dưới đây được suy ra từ đẳng thức x*y=–2*3.
A –2/x=y/–3 B –2/x=3/y C –2/x=y/3 D x/–2=y/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 26 phút 2022-05-01T13:10:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp :
   C
  Lời giải và giải thích chi tiết :
   Tỉ lệ thức (-2)/x = y/3 được suy ra từ đẳng thức xy = -2 . 3

 2. Giải đáp : C
  Giải thích :
  Ta có : x.y=-2.3
  =>\frac{-2}{x}=y/3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )