Toán Lớp 7: thực hiện phét tính: ( 7 phần 12 + 3 phần 12 ) : 10 phần 36 tìm số tự nhiên x biết: 81 phần 3x =27

Question

Toán Lớp 7: thực hiện phét tính: ( 7 phần 12 + 3 phần 12 ) : 10 phần 36
tìm số tự nhiên x biết: 81 phần 3x =27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tháng 2022-03-19T07:59:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  (7/12+3/12):10/36

  =10/12:10/36

  =5/6:5/18

  =5/6. 18/5

  =1/1 .3/1

  =3

  81/(3x)=27

  =>27/x=27

  =>x=27:27

  =>x=1

  Vậy x=1

 2. #Rick

   

  toan-lop-7-thuc-hien-phet-tinh-7-phan-12-3-phan-12-10-phan-36-tim-so-tu-nhien-biet-81-phan-3-27

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )