Toán Lớp 7: Tập hợp số hữu tỉ gồm A. Số 0 và số hữu tỉ âm B. Số 0 và số hữu tỉ dương C. Số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm D. Sô hữu tỉ dương, số 0 v

Question

Toán Lớp 7: Tập hợp số hữu tỉ gồm
A. Số 0 và số hữu tỉ âm
B. Số 0 và số hữu tỉ dương
C. Số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm
D. Sô hữu tỉ dương, số 0 và số hữu tỉ âm
Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lê 20 , khi x=10 thì y bằng
A. 2. B.200 C. 10
Cho và có , cần thêm điều kiện gì để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp (g-c-g)
BC = np
c= p
b= a
ac= mp
giúp mình nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 8 tháng 2022-04-07T15:47:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:-D

  Số hữu tỉ gồm hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm và số 0

  Câu 2:-A

  Khi x=10->y=20/x=20/10=2

  Câu 3:

  Ko rõ đề

 2. Tập hợp số hữu tỉ gồm

  A. Số 0 và số hữu tỉ âm

  B. Số 0 và số hữu tỉ dương

  C. Số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm

  D. Sô hữu tỉ dương, số 0 và số hữu tỉ âm 

  Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lê 20 , khi x=10 thì y bằng

  A. 2.

  B.200

  C. 10

  Câu cuối thiếu thông tin rồi ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )