Toán Lớp 7: so sánh âm 1 phần 5 mũ 300 vs âm 1 phần 3 mũ 500

Question

Toán Lớp 7: so sánh âm 1 phần 5 mũ 300 vs âm 1 phần 3 mũ 500, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-12-15T17:58:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có : ( – 1 )/5^300 = ( – 1 )/( ( 5^3 )^100 ) = ( – 1 )/( 125^100 )
              ( – 1 )/( 3^500 ) = ( – 1 )/( ( 3^5 )^100 ) = ( – 1 )/( 243^100 )
  Vì ( – 1 )/( 125^100 ) < ( – 1 )/( 243^100 ) nên ( – 1 )/5^300 < ( – 1 )/( 3^500 )
  Vậy , ( – 1 )/5^300 < ( – 1 )/( 3^500 ) .

 2. -(1/5)^300 và -(1/3)^500
  Ta có:
  -(1/5)^300
  =-[(1/5)^3]^100
  =-(1/125)^100
  -(1/3)^500
  =-[(1/3)^5]^100
  =-(1/243)^100
  Mà -(1/125) < -(1/243)
  =>-(1/125)^100 < -(1/243)^100
  Vậy -(1/5)^300 < -(1/3)^500.

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )