Toán Lớp 7: so sánh 31^11 và 17^14 ko tính ra làm theo kiểu logic nha

Question

Toán Lớp 7: so sánh 31^11 và 17^14 ko tính ra làm theo kiểu logic nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-21T02:11:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: 31^11 <32^11 = (2^5)^11 = 2^55 (1)
            17^14 > 16^14 = (2^4)^14 = 2^56 (2)
  Từ (1) và (2) 
  ⇒ 31^11 < 17^14

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 31^11 < 32^11 = (2^5)^11 = 2^55
  ⇒ 3^11 < 2^55
  Lại có: 17^14 > 16^14 = (2^4)^14 = 2^56
  ⇒ 17^14 > 2^56
  Ta thấy: 3^11 < 2^55 < 2^56 < 17^14
  ⇒ 31^11 < 17^14

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )