Toán Lớp 7: So sánh: `2009^20` và `20092009^10`

Question

Toán Lớp 7: So sánh: `2009^20` và `20092009^10`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 6 tháng 2022-06-20T21:29:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2009^20=2009^2.10=(2009^2)^10=4036018^10 <20092009^10
  Vậy 2009^20<20092009^10

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2009^20=(2009^2)^10=4036081^10
  Vì 20092009>4036081
  =>20092009^10>4036081^10
  Vậy 20092009^10>2009^20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )