Toán Lớp 7: Số hs 3 khối 6,7,8 tỉ lệ với 10,9,8. Biết rằng số hs khối 8 ít hơn số hs khối 6 50 em. Tính số hs mỗi khối ? Help ;;;-;;;

Question

Toán Lớp 7: Số hs 3 khối 6,7,8 tỉ lệ với 10,9,8. Biết rằng số hs khối 8 ít hơn số hs khối 6 50 em. Tính số hs mỗi khối ?
Help ;;;-;;;, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 7 ngày 2022-06-16T23:51:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh lần lượt là x, y, z của các khối 6, 7, 8.
  Theo đề ra, ta có :
  x/10=y/9=z/8 và x-z = 50
  => x/10=y/9=z/8= x-z/10-8= 50/2= 25
  =>x= 10.25= 250
  =>y=9.25=225
  =>z=8.25=200
  Vậy số học sinh 3 khối 6,7,8 lần lượt là 250, 225, 200

 2. Giải
  Gọi số hs mỗi khối là x; y; z ( x;y;z thuộc N* )
  Ta có:
  x/10=y/9=z/8 và x-z=50hs
  Áp dụng dãy ts bằng nhau,ta có:
  x/10=y/9=z/8 = x-z/10-8 = 50/2 = 25
  => x/10=25 => 25×10=250
  =>y/9=25 => 25 x 9= 225
  => z/8=25 => 25 x 8 = 200
  BẠN TỰ KẾT LUẬN NHA!^^
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )