Toán Lớp 7: số học sinh của 3 lớp 7a 7b 7c lần lượt tỉ lệ với 8; 7;10 biết rằng tổng số học sinh của lớp ít nhất và nhiều nhất là 85 học sinh hỏi m

Question

Toán Lớp 7: số học sinh của 3 lớp 7a 7b 7c lần lượt tỉ lệ với 8; 7;10 biết rằng tổng số học sinh của lớp ít nhất và nhiều nhất là 85 học sinh hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 3 tháng 2022-11-24T00:40:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh lớp 7A,7B,7C lần lượt là $x,y,z(x,y,z∈N*)$
  Theo bài ra, ta có:
  $7+10=17$
  $x:y:z=8:7:10$
  $⇔\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{10}$
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  $\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{10}=\dfrac{y+z}{7+10}=\dfrac{85}{17}=5$
  $\dfrac{y}{7}=5⇒y=5.7=35(t/m)$
  $\dfrac{z}{10}=5⇒z=5.10=50(t/m)$
  $\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{7}⇒x=\dfrac{8y}{7}=\dfrac{8.35}{7}=40(t/m)$
  Vậy số học sinh 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là: $40;35;50$ học sinh 
   

 2. $\\$
  Gọi số học sinh 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c (học sinh), (a,b,c ∈ NN)
  Theo bài ra ta có :
  b+c=85 học sinh
  Biết số học sinh 3 lớp tỉ lệ với 8,7,10
  -> a/8=b/7=c/10
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có :
  a/8=b/7=c/10=(b+c)/(7+10)=85/17=5
  ->a/8=5->a=40 (học sinh), (Thỏa mãn)
  và b/7=50->b=35 (học sinh), (Thỏa mãn)
  và c/10=5->c=50 (học sinh), (Thỏa mãn)
  Vậy số học sinh 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là 40 học sinh, 35 học sinh và 50 học sinh

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )