Toán Lớp 7: số học sinh ba khối 6,7,8 của một trường THCS tỉ lệ với các số 8:6:7. BIẾT RẰNG số học sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh khối 7 là 15 h

Question

Toán Lớp 7: số học sinh ba khối 6,7,8 của một trường THCS tỉ lệ với các số 8:6:7. BIẾT RẰNG số học sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh khối 7 là 15 học sinh . Tính số học sinh mỗi khối
Giúp mình với ????
Cảm ơn mọi người nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 5 ngày 2022-06-18T07:23:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x,y,z lần lượt là số học sinh ba khối 6,7,8.
  (x,y,z>0; y<z)
  số học sinh ba khối 6,7,8 tỉ lệ với các số 8:6:7
  => x/8=y/6=z/7
  Mà số học sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh khối 7 15 học sinh
  => z-y=15
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/8=y/6=z/7=(z-y)/(7-6)=15/1=15
  => {(x=15.8=120),(y=15.6=90),(z=15.7=105):}
  Vậy khối 6 có 120 học sinh, 
         khối 7 có 90 học sinh,
         khối 8 có 105 học sinh.

 2. Đặt khối 6=x
         khối 7=y
         khối 8=z
  -> x/8=y/6=z/7 và z-y=15 
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau :
  y/6=z/7={z-y}/{7-6}=15/1=15
  -> {(x=8.15=120),(y=6.15=90),(z=7.15=105):}
  Vậy khối 6:120 học sinh ; khối 7:90 học sinh ; khối 8:105 học sinh 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )