Toán Lớp 7: Số học sinh 3 khối 6,7,8 của 1 trường THCS THEO tứ tự tỉ lệ 41,30,29.Biết tổng học sinh lớp 6 và lớp 8 là 560 em.Tính học sinh mỗi khối

Question

Toán Lớp 7: Số học sinh 3 khối 6,7,8 của 1 trường THCS THEO tứ tự tỉ lệ 41,30,29.Biết tổng học sinh lớp 6 và lớp 8 là 560 em.Tính học sinh mỗi khối trường đó ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-06-15T18:46:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh 3 khối 6;7;8 lần lượt là a,b,c    (a,b,c \in N^(**))
  Ta có: a:b:c=41:30:29 -> a/41=b/30=c/29 và a+b+c=560
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  a/41=b/30=c/29=(a+b+c)/(41+29)=560/70=8
  => a/41=8->a=41.8=328
  b/30=8->b=30.8=240
  c/29=8->c=29.8=232
  Vậy số học sinh 3 khối 6;7;8 lần lượt là 328;240;232 học sinh
  $@Maruko-chan$ 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh khối 6, 7, 8 lần lượt là x, y, z  (x, y, z∈NN*)
   Theo đề ta có: x/41=y/30=z/29 và x+z=560
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
   x/41=z/29=(x+z)/(41+29)=560/70=8
  Với x/41=8=>x=8.41=328
        y/30=8=>y=8.30=240
        z/29=8=>z=8.29=232
   Vậy số học sinh lớp 6 là 328 em
                                   7 là 240 em
                                   8 là 232 em

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )