Toán Lớp 7: Số $x^{12}$ không bằng số nào trong các số sau đây ? A. $x^{18}$ : $x^{6}$ (x $\neq$ 0) B. $x^{4}$ . $x^{8}$ C. $x^{2}$ . $x^{6}$ D.

Question

Toán Lớp 7: Số $x^{12}$ không bằng số nào trong các số sau đây ?
A. $x^{18}$ : $x^{6}$ (x $\neq$ 0)
B. $x^{4}$ . $x^{8}$
C. $x^{2}$ . $x^{6}$
D.(x^3)^4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tuần 2022-06-11T18:05:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C. x^2 . x^6
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A . x^18 : x^6
  => x^( 18-6 )
  => x^12
  => Loại

  B . x^4 . x^8
  => x^( 4+8 )
  => x^12
  => Loại

  C. x^2 . x^6
  => x^( 2+6 )
  => x^8
  => Chọn

 2. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  A. x^18 : x^6 = x^{18 – 6} = x^12
  B. x^4 . x^8 = x^{4 + 8} = x^12
  C. x^2 . x^6 = x^{2 + 6} = x^8
  D. (x^3)^4 = x^{3.4} = x^12
  => C
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )