Toán Lớp 7: Rút gọn biểu thức: 3.(x-1)-2./x-3/

Question

Toán Lớp 7: Rút gọn biểu thức: 3.(x-1)-2./x-3/, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tháng 2022-12-22T09:12:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  [(A=x+3(x>=3)),(A=5x-9(x<=3)):}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt A=3(x-1)-2|x-3|
  **x>=3=>|x-3|=x-3
  =>A=3x-3-2(x-3)
  =>A=3x-3-2x+6
  =>A=x+3
  **x<=3=>|x-3|=3-x
  =>A=3x-3-2(3-x)
  =>A=3x-3-6+2x
  =>A=5x-9
  Vậy A=x+3 hoặc A=5x-9.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu x < -3, ta có:
  3(x – 1) – 2|x – 3| = 3(x – 1) – 2(x-3)
  = 3x – 3 -2 x+6
  = x+3
  Nếu x ta có:
  3(x – 1) – 2|x – 3| = 3(x – 1) – 2(3-x)
  = 3x – 3 – 6+2x
  =5x-9
  Xin hay nhất 
  #tiennhan

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )