Toán Lớp 7: Rút gọn: `a, (2x-3)^2-(3x-1)^2-2(x+1)(x-1)` `b, (a+b+c)^2+(a+b-c)^2-2(a+b)^2`

Question

Toán Lớp 7: Rút gọn:
`a, (2x-3)^2-(3x-1)^2-2(x+1)(x-1)`
`b, (a+b+c)^2+(a+b-c)^2-2(a+b)^2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 tháng 2022-12-22T05:18:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hình. 
  học tốt

  toan-lop-7-rut-gon-a-2-3-2-3-1-2-2-1-1-b-a-b-c-2-a-b-c-2-2-a-b-2

 2. Giải đáp: Bạn xem hình ~
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-rut-gon-a-2-3-2-3-1-2-2-1-1-b-a-b-c-2-a-b-c-2-2-a-b-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )