Toán Lớp 7: Qua 1 điểm A ở ngoài 1 đường thẳng d cho trước: A) không kẻ được đường thẳng nào song song với đường thẳng d B) kẻ được 1 và chỉ 1 đườn

Question

Toán Lớp 7: Qua 1 điểm A ở ngoài 1 đường thẳng d cho trước:
A) không kẻ được đường thẳng nào song song với đường thẳng d
B) kẻ được 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng d
C) kẻ được 2 được thẳng song song với đường thẳng d
D) kẻ được nhiều hơn 2 được thẳng song song với đường thẳng d
5) trong 1 góc tam giác
A) tổng 3 góc bằng 90 độ
B) tổng 3 góc bằng 120 độ
C)tổng 3 góc bằng 150 độ
D) tổng 3 góc bằng 180 độ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-03-19T14:13:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Qua 1 điểm A ở ngoài 1 đường thẳng d cho trước:
  A) không kẻ được đường thẳng nào song song với đường thẳng d
  B) kẻ được 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng d
  C) kẻ được 2 được thẳng song song với đường thẳng d
  D) kẻ được nhiều hơn 2 được thẳng song song với đường thẳng d
  giải thích
  qua một điểm A ở ngoài thì ta kẻ được 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng d
  5) trong 1 góc tam giác
  A) tổng 3 góc bằng 90 độ
  B) tổng 3 góc bằng 120 độ
  C)tổng 3 góc bằng 150 độ
  D) tổng 3 góc bằng 180 độ
  giải thích
  dựa vào tính chất của ba góc trong một tam giác

 2. Qua 1 điểm A ở ngoài 1 đường thẳng d cho trước:
  A) không kẻ được đường thẳng nào song song với đường thẳng d
  B) kẻ được 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng d
  C) kẻ được 2 được thẳng song song với đường thẳng d
  D) kẻ được nhiều hơn 2 được thẳng song song với đường thẳng d
  ⇒ Tiên đề ơ-clit : Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
  5) trong 1 góc tam giác
  A) tổng 3 góc bằng 90 độ
  B) tổng 3 góc bằng 120 độ
  C)tổng 3 góc bằng 150 độ
  D) tổng 3 góc bằng 180 độ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )