Toán Lớp 7: phân số nào biểu diễn số hưu tỉ -1/2

Question

Toán Lớp 7: phân số nào biểu diễn số hưu tỉ -1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tháng 2022-02-17T08:51:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

    phân số nào biểu diễn số hưu tỉ -1/2 là -0,5

  2. $\frac{-2}{4}$ ;$\frac{-4}{8}$ ;$\frac{-6}{12}$ ;..

    nếu là số thập phân thì kq là 0,5

    @chucbanhoctot

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )