Toán Lớp 7: Ông luân gửi tiết kiệm 200 triệu VNĐ vào ngân hàng, biết rằng sau một năm tiền lãi tự nhập thêm vào vốn và lãi suất không đổi là 7%/năm

Question

Toán Lớp 7: Ông luân gửi tiết kiệm 200 triệu VNĐ vào ngân hàng, biết rằng sau một năm tiền lãi tự nhập thêm vào vốn và lãi suất không đổi là 7%/năm. Hỏi sau 2 năm ông lĩnh được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu VNĐ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tuần 2022-01-12T14:53:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sau năm thứ nhất ông có số tiền cả vồn lần lãi là:
  200.000.000 + 200.000.000 . 7%
  = 214.000.000 (VNĐ)
  Vì số tiền lãi nhập vào tiền vốn
  => năm thứ nhất số tiền vốn của ông là 214.000.000 (VNĐ)
  Số tiền cả vốn lần lãi năm thứ 2 là
  214.000.000 + 214.000.000 . 7% = 228.980.000(VNĐ)
  Vậy sau 2 năm ông linh được số tiền cả vốn lẫn lãi là 228.980.000 VNĐ

   

   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

                                   Sau 1 năm ông Luân lĩnh được số tiền lãi  là :

                                   `200 000 000 ÷ 100 × 7 = 14 000 000 (  đồng )`

                                 Sau 2 năm ông Luân lĩnh được số tiền lãi là :

                                         `14 000 000 × 2 = 28 000 000 ( đồng)`

                                    Sau 2 năm ông lĩnh được số tiền cả vốn lẫn lãi là :

                                        `200 000 000 + 28 000 000 = 228 000 000 ( đồng )`

                                                        Đáp số : `228 000 000 đồng.`

                                   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )