Toán Lớp 7: Nhà trường đem 450 quyển sách giáo khoa chia cho ba khối 6; 7; 8 theo tỷ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi khối nhận được bao nhiêu quyển sách?

Question

Toán Lớp 7: Nhà trường đem 450 quyển sách giáo khoa chia cho ba khối 6; 7; 8 theo tỷ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi khối nhận được bao nhiêu quyển sách?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-04-07T22:59:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số sách ba lớp 6; 7; 8 được chia lầm lượt là a, b, c
  => a/3 = b/5 = c/7 và a+b+c=450
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/3 = b/5 = c/7 = (a+b+c)/(3+5+7)=450/15= 30
  => a=30.3=90; b=30.5=150; c=30.7=210
  Vậy số sách ba lớp 6; 7; 8 được chia lần lượt là 90; 150; 210 quyển.

 2. ~ Gửi cọu  (◍•ᴗ•◍)~
  Gọi số quyển sách 3 khối nhận được lần lượt là x,y,z (x,y,z∈N)*,(sách)
  Vì số quyển sách của ba khối 6;7;8 tỉ lệ với 3;5;7 nên ta có:
  x/3= y/5= z/7
  Vì tổng số quyển sách là 450 nên ta có:
  x+y+z= 450
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/3= y/5= z/7= (x+y+z)/(3+5+7)= 450/15= 30
  Suy ra:
  x= 30.3= 90
  y= 30.5= 150
  z= 30.7= 210
  Vậy số sách của mỗi khối nhận được là: 90; 150; 210

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )