Toán Lớp 7: nhà lan có nuôi 1 đàn vịt trong đó có 42 con vịt lông màu trắng,số vịt có lông màu đen bằng 1/6 số vịt lông màu trắng.Hỏi đàn vịt nhà l

Question

Toán Lớp 7: nhà lan có nuôi 1 đàn vịt trong đó có 42 con vịt lông màu trắng,số vịt có lông màu đen bằng 1/6 số vịt lông màu trắng.Hỏi đàn vịt nhà lan nuôi tất cả là bao nhiu con vịt?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-03-15T02:42:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số vịt lông màu đen là : 42:6.1=7(con)
  Nhà lan nuôi tất cả số vịt là : 42+7=49(con)
              Đáp số : 49 con 
  ok 🙂
  physical

 2. $\text{Số con vịt lông màu đen có là:}$
  $\text{42 . $\frac{1}{6}$ = 7 ( con )}$
  $\text{Số con vịt đàn vịt có là:}$
  $\text{42 + 7 = 49 ( con )}$
  $\text{Đáp số : 49 con vịt}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )