Toán Lớp 7: Nếu tam giác ABC có góc BAC = 500 và AB = AC thì số đo của góc ABC bằng:

Question

Toán Lớp 7: Nếu tam giác ABC có góc BAC = 500 và AB = AC thì số đo của góc ABC bằng:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-21T02:40:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Xét ΔABC có AB=AC (giả thiết)
  => ΔABC cân tại A
  => \hat{B}= \hat{C} (tính chất)
  Mà \hat{A} = 50^o (đề bài)
  => \hat{B}+ \hat{C} + \hat{A} =180^o (định lí tổng ba góc trong 1 tam giác.)
  => \hat{B}+ \hat{C} =180^o-50^o= 130^o
  Mà \hat{B}= \hat{C} (cmt)
  => 130:2=65^o
  => \hat{B} =65^o (đpcm)

  toan-lop-7-neu-tam-giac-abc-co-goc-bac-500-va-ab-ac-thi-so-do-cua-goc-abc-bang

 2. Hướng dẫn trả lời:
  Xét ΔABC có:
  AB = AC (gt)
  ⇒ ΔABC cân tại A.
  ⇒ hat{ABC} = hat{ACB} (Tính chất của tam giác cân).
  Ta lại có: hat{BAC} + hat{ABC} + hat{ACB} = 180^{o} (Tổng các góc trong một tam giác)
  Mà hat{ABC} = hat{ACB} (cmt)
  ⇒ hat{BAC} + 2hat{ABC} = 180^{o}
  ⇒ 2hat{ABC} = 180^{o} – hat{BAC}
  ⇒ hat{ABC} = hat{ACB} = {180^{o} – hat{BAC}}/2
  Hay hat{ABC} = hat{ACB} = {180^{o} – 50^{o}}/2 = {130^{o}}/2 = 65^{o}
  Vậy hat{ABC} = 65^{o}

  toan-lop-7-neu-tam-giac-abc-co-goc-bac-500-va-ab-ac-thi-so-do-cua-goc-abc-bang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )