Toán Lớp 7: nêu định nghĩa tỉ lệ thức ? nêu các tính chất của tỉ lệ thức và tính Chất dãy tỉ số bằng nhau

Question

Toán Lớp 7: nêu định nghĩa tỉ lệ thức ? nêu các tính chất của tỉ lệ thức và tính Chất dãy tỉ số bằng nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 5 ngày 2022-06-18T04:41:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – Định nghĩa:
  Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số a/b = c/d
  → a,d : ngoại tỉ
       c,b: trung tỉ
  Tính chất:
  +) Nếu a/b = c/d => ad = bc
  +) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:
  Nếu ad = bc và a,b,c,d ≠ 0, ta lập đc các TLT:
  a/b = c/d; a/c = b/d; d/b = c/a; d/c = b/a
  – Tính chất DTSBN:
  Ta có: a/b = c/d = (a+c)/(b+d) = (a-c)/(b-d)
  Hoặc:
  a/b = c/d = e/f = (a+c+e)/(b+d+f) = (a-c-e)/(b-d-f)
  vd: 3/5 = 4/7 = (3+4)/(5+7) = 7/12
  #Mon

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:a/b=c/d
  -Nếu a/b =c/d thì a.d=b.c
  -Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  +1) a/b-c/d=(a+c)/(b+d)=(a-c)/(b-d)
  +2) a/b=c/d=e/f= (a-c+e)/(b-d-f)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )