Toán Lớp 7: nêu định nghĩa đồ thị của hàm số?

Question

Toán Lớp 7: nêu định nghĩa đồ thị của hàm số?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-15T20:29:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     – Định nghĩa: Đồ thị hàm số y=f(x) là tất cả các điểm biểu diễn hai điểm x;y thỏa mãn trên mặt phẳng toạ độ.
    – Mỗi điểm A(x;y) thuộc đồ thị hàm số y=f(x) thì có tọa độ thỏa mãn công thức y=f(x)
    Ví dụ: Đồ thị hàm số y=5x
    Khi điểm A(1/5;1) có 1=5. 1/5 thì ta nói điểm A thuộc đồ thị hàm số y=5x

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )