Toán Lớp 7: Nếu căn bậc hai của x = 3 thì x ² bằng : A.9 B.27 C.18 D.81 KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG

Question

Toán Lớp 7: Nếu căn bậc hai của x = 3 thì x ² bằng :
A.9
B.27
C.18
D.81
KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tuần 2022-06-16T21:05:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Nếu căn bậc hai của x = 3 thì x ² bằng :
  A.9
  B.27
  C.18
  D.81
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có $\sqrt{x}$ = 3
  => x = 9
  và ta có $x^{2}$ 
  => $9^{2}$
  => 81
  chọn D 

 2. Giải đáp:
   D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Căn bậc 2 của x=3
  => sqrtx=3
  <=> x=3^2=3.3=9
  <=> x^2=9^2=9.9=81
  -> Chọn D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )