Toán Lớp 7: Một tủ sách có ngăn gồm một ngăn sách văn học, ngăn sách toán học, ngăn sách tiếng anh. Số sách mỗi ngăn tỉ lệ lần lượt với 2, 4, 7. Tí

Question

Toán Lớp 7: Một tủ sách có ngăn gồm một ngăn sách văn học, ngăn sách toán học, ngăn sách tiếng anh. Số sách mỗi ngăn tỉ lệ lần lượt với 2, 4, 7. Tính số sách mỗi ngăn biết số sách ngăn văn học ít hơn số sách ngăn toán học là 10 quyển, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 3 tuần 2022-06-17T12:21:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số sách văn học , toán học , tiếng anh lần lượt là a , b , c ta có 
  $\frac{a}{2}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{7}$ và b – a = 10
  AD TC DTS BN ta có 
  $\frac{a}{2}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{7}$ = $\frac{b-a}{4-2}$ = $\frac{10}{2}$ = 5 
  ( 1 ) a = 5 . 2 = 10
  ( 2 ) b = 5 . 4 = 20
  ( 3 ) c =  5 . 7 = 35
  Vậy số sách văn học , toán học và tiếng anh lần lượt là 10 ; 20 và 35 quyển sách 

 2. text{Gọi số sách văn, toán, tiếng anh lần lượt là x, y, z (x, y, z∈N*)}
  x/2=y/4=z/7 và y-x=10
  text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:}
  x/2=y/4=z/7=(y-x)/(4-2)=10/2=5
  Vậy
  x=5. 2=10
  y=5. 4=20
  z=5. 7=35
  text{Vậy số sách văn, toán, tiếng anh lần lượt là 10, 20, 35}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )