Toán Lớp 7: Một người đi xe máy, một người đi xe đạp điện, một người đi xe đạp cùng đi từ A đến B với vận tốc lần lượt là 40 km/h, 30 km/h, 20 km/h

Question

Toán Lớp 7: Một người đi xe máy, một người đi xe đạp điện, một người đi xe đạp cùng đi từ A
đến B với vận tốc lần lượt là 40 km/h, 30 km/h, 20 km/h. Biết rằng người đi xe máy đến B
sớm hơn người đi xe đạp điện 0,5 giờ. Tính thời gian đi từ A đến B của người đi xe máy,
của người đi xe đạp điện, của người đi xe đạp và chiều dài quãng đường AB., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 37 phút 2022-05-01T15:29:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Thời gian đi của người đi xe máy: AB40=6040=1,5AB40=6040=1,5 (h)

  Thời gian đi của người đi xe đạp điện: AB30=6030=2AB30=6030=2 (h)

  Thời gian đi của người đi xe đạp: AB20=6020=3AB20=6020=3 (h)

   

   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian người đi xe máy hết quãng đường AB: AB40 (h)
  Thời gian người đi xe đạp điện đi hết quãng đường AB: AB30 (h)
  Theo bài ra ta có:
  AB30−AB40=0,5
  AB.1120=0,5
  ⇒AB=60 (km)
  Thời gian đi của người đi xe máy: AB40=6040=1,5 (h)
  Thời gian đi của người đi xe đạp điện: AB30=6030=2 (h)
  Thời gian đi của người đi xe đạp: AB20=6020=3 (h)
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )