Toán Lớp 7: một người đi bộ vói tốc đọ 5km/h a) hãy biểu diễn quãng đường y(km) người đó đi được thời gian x (giờ) b)vễ đò thị hàm số đó c) hãy cho

Question

Toán Lớp 7: một người đi bộ vói tốc đọ 5km/h
a) hãy biểu diễn quãng đường y(km) người đó đi được thời gian x (giờ)
b)vễ đò thị hàm số đó
c) hãy cho biết đi 3 giờ đó đi được bao nhiêu cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 5 ngày 2022-06-17T05:38:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $a)$
  – Quãng đường người đó đi được tính bằng công thức : $s=v.t$
  – Vậy : $y=5x$ với y là quãng đường và x là thời gian.
  $b)$
  – Đồ thị hàm số: hình dưới
  $c)$
  – Giá trị của y khi x = 3:  $y=5x=5.3=15$
  – Vậy sau 3 giờ thì người đó đi được 15km.

  toan-lop-7-mot-nguoi-di-bo-voi-toc-do-5km-h-a-hay-bieu-dien-quang-duong-y-km-nguoi-do-di-duoc-th

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )