Toán Lớp 7: Một kho gạo còn 5,6 tấn ngày thứ nhất nhập thêm 7,5/12 tấn ngày thứ hai xuất ra 8,5/8 tấn gạo hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn

Question

Toán Lớp 7: Một kho gạo còn 5,6 tấn ngày thứ nhất nhập thêm 7,5/12 tấn ngày thứ hai xuất ra 8,5/8 tấn gạo hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-21T03:12:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. số tấn thóc nhập thêm  ở ngày thứ nhất là
  7,5 : 12 = 0,625(tấn)
  số tấn thóc xuất ra ở ngày thứ hai là
  8.5:8=1,0625(tấn)
  số tấn trong kho còn lại là
  5,6 + 0,625 – 1,0625 = 5,1625 (tấn)
  đáp số :5,1625 tấn
   

 2. số tấn trong kho còn lại là
  5,6 + $\frac{7,5}{12}$ – $\frac{8,5}{8}$ = 5,1625 (tấn)
  đáp số :5,1625 tấn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )