Toán Lớp 7: một đội công nhân dự định làm một công việc trong 60 ngày. Nhưng khi bắt đầu thực hiện công việc thì một phần bốn số công nhân của đội

Question

Toán Lớp 7: một đội công nhân dự định làm một công việc trong 60 ngày. Nhưng khi bắt đầu thực hiện công việc thì một phần bốn số công nhân của đội bị đều động đi làm công việc khác. vậy với số công nhân còn lại sẽ làm công việc đó trong bao lâu? Biết năng suất mỗi công nhân đều như nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 tháng 2022-02-21T20:20:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:đúng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số công nhân còn lại là :
     1 – 14 = 34 ( công nhân )
  Với số công nhân còn lại sẽ làm công việc đó trong số thời gian là :
      60 : 34 = 80 ( ngày )
              Đáp số : 80 ngày
   

 2. Số công nhân còn lại là :
     1 – $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$ ( công nhân )
  Với số công nhân còn lại sẽ làm công việc đó trong số thời gian là :
      60 : $\frac{3}{4}$ = 80 ( ngày )
              Đáp số : 80 ngày.
  #Sữa
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )