Toán Lớp 7: Lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 156 quyển sách cũ. Tìm số sách mỗi lớp biết rằng số sách tỉ lệ với 2;3;7

Question

Toán Lớp 7: Lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 156 quyển sách cũ. Tìm số sách mỗi lớp biết rằng số
sách tỉ lệ với 2;3;7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tuần 2022-06-18T05:34:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số sách lớp 7A, 7B,7C quyên góp đc là x,y,z
  Theo bài ra ta có: x/2 = y/3 = z/7 và x+y+z = 156
  Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/2 = y/3 = z/7 = (x+y+z)/(2+3+7) = 156/12 = 13
  ⇒ x = 13.2 = 26
  ⇒ y = 13.3 = 39
  ⇒ z = 13.7 = 91
  Vậy….

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ⇒Gọi số sách của mỗi lớp lần lượt là a,b,c
  ⇒theo đề bài ta có : a+b+c= 156
  ⇒số cây xanh tỉ lệ với số học sinh nên ta có a/2=b/3=c/7
  ⇒Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
  =b/3=c/7=a/2+b/3+c/7=156/12=13 
  ⇒Do đó a=13.2=26
  ⇒Do đó b=13.3=39
  ⇒Do đó c=13.7=91
  vậy lớp 7a quyên góp đc 26
  ⇒vậy lớp 7B quyên góp đc 39
  ⇒vậy lớp 7C quyên góp đc 91
  B,
  ⇒Xét ΔABH và ΔACH có:
  $\text{@Louis2K7}$
  $\text{#Xin Hay nhất mơn nhìu :3}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )