Toán Lớp 7: Lớp 7A,7B,7C có tất cả 104 đi trồng cây mỗi bạn học sinh lớp 7A,7B,7C trồng được theo thứ tự 2; 3;4 cây và số cây mỗi lớp trồng được là

Question

Toán Lớp 7: Lớp 7A,7B,7C có tất cả 104 đi trồng cây mỗi bạn học sinh lớp 7A,7B,7C trồng được theo thứ tự 2; 3;4 cây và số cây mỗi lớp trồng được là bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-06-19T06:07:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh của 3 lớp 7A,7B,7C trồng được là a,b,c(a,b,c \in N)
  Số cây của 3 lớp 7A,7B,7C trồng được lần lượt là 2a=3b=4c
  ta có :\frac{2a}{12}=\frac{3b}{12}=\frac{4c}{12}=>a/6=b/4=c/3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau,ta có :
  a/6=b/4=c/3=\frac{a+b+c}{6+4+3}=104/13=8
  =>a/6=8=>a=8.6=48
  b/4=8=>b=8.4=32
  c/3=8=>c=8.3=24

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )