Toán Lớp 7: Làm tròn số 1,103 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được? Làm tròn số 60,996 đến hàng đơn vị ta được? Làm tròn số 129,7199 đến hàng đơn

Question

Toán Lớp 7: Làm tròn số 1,103 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được?
Làm tròn số 60,996 đến hàng đơn vị ta được?
Làm tròn số 129,7199 đến hàng đơn vị ta được:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 3 tuần 2022-06-04T16:38:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1,103 ~ 1,1
  60,996 ~ 61
  129,7199 ~ 130
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì số 1,103 có chữ số thập phân thứ hai là 0 (<5)
  ⇒ làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 1,103 ≈ 1,1
  Vì số 60,996 có chữ số thập phân thứ nhất là 9 ( >5)
  ⇒ làm tròn đến hàng đơn vị ta được 60,996 ≈ 61
  Vì số 129,7199 có chữ số thập phân thứ nhất là 7 (>5)
  ⇒ làm tròn đến hàng đơn vị ta được 129,7199 ≈ 130
  @Just_hood
  Chúc bạn học tốt ^^
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )