Toán Lớp 7: Làm tròn đến hai chữ số thập phân: 16,62566903

Question

Toán Lớp 7: Làm tròn đến hai chữ số thập phân: 16,62566903, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 2 ngày 2022-12-22T11:33:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 16,62566903 ≈ 16,63
  Giải thích: 
  Khái niệm làm tròn: Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.
  Chữ số đầu tiên bỏ đi là 5 nên ta cộng thêm một vào hàng phần trăm và bỏ đi phần sau nó.

 2. $\text{Giải đáp:}$ 
  $ 16,62566903 ≈16,63$
  $\text{Làm tròn đến 2 chữ số thập phân có nghĩa là ta làm tròn đến phần trăm.Ta xác định được số 2 ngay sau nó nếu chữ số dưới 5 thì vẫn giữ nguyên số 2 còn nều chữ số đằng sau mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì thêm 1 đơn vị   }$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )