Toán Lớp 7: làm công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân nếu số công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ

Question

Toán Lớp 7: làm công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân nếu số công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-12-22T10:27:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi thời gian 40 công nhân làm một công việc đó là x(x>0) (giờ)
  Vì số công nhân và thời gian làm của công nhân là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên theo bài ra ta có:
  8.30=40.x ⇒40x=240⇒x=6 giờ.
  Vậy 40công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong 6 giờ.
  Giải đáp cần chọn là: C
   

 2. $\text{1 người làm trong số giờ là:}$
  $\text{30 × 8 = 240 (giờ)}$
  $\text{Thêm 10  người thì có số công nhân là:}$
  $\text{30 + 10 = 40 (người)}$
  $\text{40 người thì làm được số giờ là:}$
  $\text{240 : 40 = 6 (giờ)}$
  $\text{Giảm được số giờ là :}$
  $\text{8 – 6 = 2 (giờ)}$
  $\text{Đáp số : 2 giờ}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )