Toán Lớp 7: làm cho mik 1 câu thôi tìm x bt : 3,8 :2x = 1\4 : 8\3 nhanh mik cần gấp

Question

Toán Lớp 7: làm cho mik 1 câu thôi
tìm x bt : 3,8 :2x = 1\4 : 8\3
nhanh mik cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T10:56:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3,8 : 2x = 1/4 : 8/3
  19/5 : 2x = 3/32
  2x = 19/5 : 3/32
  2x = 608/15
  x = 608/15 : 2
  x= 304/15
  Vậy x = 304/15

 2. 3,8 ÷ 2x = 1/4 ÷ 8/3
  19/5 ÷ 2x = 3/32
  19/10x = 3/32
  => 30x = 608
  => x= 304/15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )