Toán Lớp 7: lx+0.8 l+ lx+5.2 l+ lx+9.7 l=4x

Question

Toán Lớp 7: lx+0.8 l+ lx+5.2 l+ lx+9.7 l=4x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-11-23T18:03:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có : | x + 0,8 | ≥ 0 , | x + 5,2 | ≥ 0 , | x + 9,7 | ≥ 0
  ⇒ | x + 0,8 | + | x + 5,2 | + | x + 9,7 | ≥ 0
  ⇒ 4x ≥ 0 ⇒ x ≥ 0
  Khi đó : x + 0,8 + x + 5,2 + x + 9,7 = 4x
  ⇔ ( x + x + x ) + ( 0,8 + 5,2 + 9,7 ) = 4x
  ⇔ 3x + 15,7 = 4x
  ⇔ 4x – 3x = 15,7
  ⇔ x = 15,7
  Vậy x = 15,7

 2. |x+0,8|+|x+5,2|+|x+9,7|=4x
  |x+0,8|≥0
  |x+5,2|≥0
  |x+9,7|≥0
  =>|x+0,8|+|x+5,2|+|x+9,7|≥0
  =>4x≥0
  =>x≥0
  Ta có:
  x+0,8+x+5,2+x+9,7=4x
  =>3x+15,7=4x
  =>4x-3x=15,7
  =>x=15,7
  Vậy x=15,7

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )