Toán Lớp 7: Khối 7 của trường THCS có 300 học sinh sau khi thi giữa kỳ số Học sinh giỏi học sinh trung bình học sinh khá biết số học sinh giỏi , kh

Question

Toán Lớp 7: Khối 7 của trường THCS có 300 học sinh sau khi thi giữa kỳ số Học sinh giỏi học sinh trung bình học sinh khá biết số học sinh giỏi , khá , trung bình tỷ lệ với 2;3;5
Tính sô học sinh mổi loại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 26 phút 2022-05-01T05:26:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh giỏi,khá,trung bình của khối 7 đó lần lượt là a;b;c(học sinh)
  Vì khối 7 của trường THCS đó có 300 học sinh
  =>a+b+c=300
  Vì số học sinh giỏi,khá,trung bình tỷ lệ với 2;3;5
  =>a/2=b/3=c/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau,ta có:
  a/2=b/3=c/5=(a+b+c)/(2+3+5)=300/10=30(vì a+b+c=300)
  =>$\begin{cases} \dfrac{a}{2}\\\dfrac{b}{3}\\\dfrac{c}{5} \end{cases}$
  =>{(a=30.2=60),(b=30.3=90),(c=30.5=150):}
  Vậy: có 60 học sinh giỏi;90 học sinh khá và 150 học sinh trung bình

 2. Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là a,b,c tỉ lệ với 2;3;5 (a,b,c>0)
  =>a/2=b/3=c/5 và a+b+c=300
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  a/2=b/3=c/5=(a+b+c)/(2+3+5)=300/10=30
  a/2=30=>a=30.2=60
  b/3=30=>b=30.3=90
  c/5=30=>c=30.5=150
  Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là 60,90,150 học sinh
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )