Toán Lớp 7: Khó quá mọi người giúp mk vs Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho MC =

Question

Toán Lớp 7: Khó quá mọi người giúp mk vs
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho MC = ME.
a) Chứng minh tam giác MAC = tam giác MBE
b) Chứng minh AC//BE
c) Giả sử cho góc AMC = 52 độ. Tính số đo góc ACM = ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 8 tháng 2022-04-19T18:42:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp đây nha. (trong ảnh)

  Cho mình 5 sao và câu trả lời hay nhất nha<3

  ~Chúc bạn học tốt~

  toan-lop-7-kho-qua-moi-nguoi-giup-mk-vs-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-goi-m-la-trung-diem-cua-ab

 2. GT : Δ ABC : $\widehat{BAC}$ = $90^0$

                       MA = MB; MC = ME 

  KL : a) ΔMAC = ΔMBE

         b) AC // BE

         c) $\widehat{ACM}$

     CM

  a) Xét ΔMAC và ΔMBE có

  MA = MB (gt)

  $\widehat{CMA}$ = $\widehat{EMB}$ (đối đỉnh)

  MC = ME (gt)

  => ΔMAC = ΔMBE (c-g-c) (đpcm)

  b) Theo cm câu a) ΔMAC = ΔMBE

  –> $\widehat{ACM}$ = $\widehat{BEM}$ (2 góc tương ứng)

  mà 2 góc lại ở vị trí so le trong

  => AC // BE (đpcm)

  c) $\widehat{AMC}$ + $\widehat{MAC}$ + $\widehat{ACM}$ = $180^0$

  $\widehat{ACM}$ = $180^0$ –  $\widehat{AMC}$-$\widehat{MAC}$

  $\widehat{ACM}$ = $38^0$ (đpcm)

   * Chú ý: đpcm : điều phải chứng minh

                 cm : chứng minh

                 gt : giả thiết

  toan-lop-7-kho-qua-moi-nguoi-giup-mk-vs-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-goi-m-la-trung-diem-cua-ab

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )