Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 115,5195 đến chữ số thập phân thứ ba là: A. 115,519 B. 115,52 C. 116 D.115,510

Question

Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 115,5195 đến chữ số thập phân thứ ba là:
A. 115,519
B. 115,52
C. 116
D.115,510, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-02-22T02:09:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số thập phân 115,5195 khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 là

  Phần thập phân là phần sau dấy phẩy 5195

  chữ số thứ 3 là số 9 sau số 9 là số 5 bộ phận bị bỏ đi

  Vì 5>5 (Th2) nên sẽ cộng thêm 1 vào số 1 thành

  115,52⇔chọn B

   

 2. Kết quả làm tròn số 115,5195 đến chữ số thập phân thứ ba là:

  A. 115,519

  B. 115,52

  C. 116

  D.115,510

  Chọn đáp án B vì 115,5195 giữ đến số 9 mà ≥ 5 thì công 1 vào số trước mà cộng vào 9 thì bằng 10 nhớ 1 nên bằng 115,520 = 115,52

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )