Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0,7125 đến chữ số thập phân thứ 3 là: A.0,712 B.0,713 C.0,710 D.0,700

Question

Toán Lớp 7: Kết quả làm tròn số 0,7125 đến chữ số thập phân thứ 3 là:
A.0,712
B.0,713
C.0,710
D.0,700, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tuần 2022-06-11T16:09:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì phần thập phân của số 0,7125 có chữ số 5 ở hàng chục nghìn phải làm tròn lên
  ⇒ 0,7125 ≈ 0,713
  ⇒ B

 2. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bởi vì theo quy tắc thì số 5 ở hàng chục nghìn phải làm tròn lên
  NẾU THẤY HAY THÌ CHO MÌNH 5* NHA!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )