Toán Lớp 7: Kết quả xếp loại học lực cuối năm của 1 trường THCS có số học sinh giỏi, khá, Trung bình, yếu tỉ lệ với các số 13,18,24,2. Biết số học

Question

Toán Lớp 7: Kết quả xếp loại học lực cuối năm của 1 trường THCS có số học sinh giỏi, khá, Trung bình, yếu tỉ lệ với các số 13,18,24,2. Biết số học sinh trung bình nhiều hơn số học sinh khá là 30 em. Tính số học sinh của trường đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 37 phút 2022-06-17T11:49:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Gọi số học sinh giỏi, khá, Trung bình, yếu của trường THCS đó lần lượt là a, b, c, z(học sinh:a, b, c, z thuộc N*)
  Theo đề bài số học sinh giỏi, khá, Trung bình, yếu tỉ lệ với 13,18,24,2 
  Suy ra a/13=b/18=c/24=z/2
  mà số học sinh trung bình nhiều hơn số học sinh khá là 30 em
  Suy ra c-b=30
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số=nhau ta có:
  a/13=b/18=c/24=z/2=c-b/24-18=30/6=5
  *a/13=5
  Suy ra a=65(TM)
  b/18=5
  Suy ra b=90(TM)
  c/24=5
  Suy ra c=120(TM)
  z/2=5
  Suy ra z=10
  Vậy số h/s giỏi, khá, Trung bình, yếu lần lượt là 65;90;120;10

 2. Gọi số học sinh của loại học sinh giỏi , khá , trung bình , yếu lần lượt là a,b,c,d
  Số học sinh giỏi, khá, Trung bình, yếu tỉ lệ với các số 13,18,24,2 nghĩa là a/13 = b/18 = c/24 = d/2 
   vì số học sinh trung bình nhiều hơn số học sinh khá :
  ⇒ c/24 – b/18 = 30 ( em ) 
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 
  ⇒ a/13 = b/18 = c/24 = d/2 = c/24 – b/18 = 30/6 = 5 
  ⇒a/13 = 5 ⇒ a = 65
  ⇒b/18 = 5 ⇒ b = 90
  ⇒c/24 = 5 ⇒ c = 120
  ⇒d/2   = 5 ⇒ d = 10
  ⇒ số học sinh giỏi, khá, Trung bình, yếu lần lượt là 65;90;120;10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )