Toán Lớp 7: Kết quả của phép tính (4/9)ngũ 7.(9/2)ngũ 7 viết dưới dạng lũy thừa là

Question

Toán Lớp 7: Kết quả của phép tính (4/9)ngũ 7.(9/2)ngũ 7 viết dưới dạng lũy thừa là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 5 ngày 2022-06-17T09:45:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (4/9)^7.(9/2)^7
  =(4/9.{9}/2)^7
  =2^7
   

 2. = ($\frac{4}{9}$ )$^{7}$ . ($\frac{9}{2}$ )$^{7}$
  = ($\frac{4}{9}$ + $\frac{9}{2}$)$^{7}$
  = $2^{7}$ 
  Xin ctlhn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )