Toán Lớp 7: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 6A, 6B, 6C đã thu được tổng cộng 220 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được

Question

Toán Lớp 7: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 6A, 6B, 6C đã thu được tổng cộng 220 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỷ lệ với 9 ; 7 ; 8. Hãy tính số kg giấy vụn mỗi chi đội thu được., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 tháng 2022-12-19T12:25:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text\{Gọi số kg giấy vụn ba chi đội 6A, 6B, 6C thu đc lần lượt là: a,b,c (a,b,c > 0)}
  text\{Theo bài ra ta có:}
  a/9 = b/7 = c/8 và a +b + c = 220
  text\{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:}
  a/9 = b/7 = c/8 = (a+b+c)/(9+7+8) = 220/24 = 55/6
  ⇒ a = 55/6 . 9 = 165/2
  ⇒ b = 55/6 . 7 = 385/6
  ⇒ c = 55/6 . 8 = 220/3
  text\{Vậy số kg giấy vụn ba chi đội 6A, 6B, 6C thu đc lần lượt là: 165/2; 385/6; 220/3 (kg)}

 2. Giải đáp: Đây ạ 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  giải:
  gọi số giấy vụn của cả 3 chi đội 6A, 6B, 6C lần lượt là a, b, c (kg ), (a, b, c >0)
  theo đề bài, ta có: \(\dfrac{a}{9}\)=\(\dfrac{b}{7}\)=\(\dfrac{c}{8}\) và a+b+c=120
  Áp dụng tích chất dãy tỉ số = nhau:
  => a= 5.9= 45 (nhận)
  b= 5.7=35 (nhận)
  c= 5.8= 40 (nhận)
  => số giấy vụn của chi đội 6A là 45 kg
  số giấy vụn của chi đội lớp 6B là 35kg
  số giấy vụn của chi đội lớp 6C là 40 kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )