Toán Lớp 7: Học sinh của 3 lớp 8 cần phải trồng 48 cây xanh . Lớp 8A có 28 học sinh, lớp 8B có 32 học sinh, lớp 8C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải

Question

Toán Lớp 7: Học sinh của 3 lớp 8 cần phải trồng 48 cây xanh . Lớp 8A có 28 học sinh, lớp 8B có 32 học sinh, lớp 8C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng bao nhiêu cây xanh , biết số cây xanh tỉ lệ với số học sinh., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-12-22T09:47:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cây trồng của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x,y,z ( x,y,z dương )
      Theo đề bài cần phải trồng và chăm sóc 48 cây xanh nên x + y + z = 48
   Số cây xanh tỉ lệ với số học sinh nên : x/32  =   y/28   =    z/36
     Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
        x/32  =   y/28   =    z/36         =        x + y + z / 32 + 28 + 36         48/96   =    1/2
  Nên :   1/2    x     32    = 16
             1/2     x      28   =  14
             1/2     x     36    =  18
  Vậy số cây trồng của lớp 7A là 16 cây
         số cây trồng của lớp 7B là 14 cây
          số cây trồng của lớp 7C là 18 cây
  Xin hay nhất ạ
   

 2. Gọi số cây xanh của 3 lớp trồng được lần lượt là a, b, c (a, b, c in NN^{**})
  Theo đề bài, ta có:
  @ Học sinh của 3 lớp phải trồng 48 cây
  =>a+b+c=48
  @ Số học sinh của ba lớp lần lượt là 28; 32; 36
  =>\frac{a}{28}=\frac{b}{32}=\frac{c}{36}
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  \frac{a}{28}=\frac{b}{32}=\frac{c}{36}=\frac{a+b+c}{28+32+36}=\frac{48}{96}=\frac{1}{2}
  Do đó:
  @\frac{a}{28}=\frac{1}{2}=>a=28.1:2=>a=14
  @\frac{b}{32}=\frac{1}{2}=>b=32.1:2=>b=16
  @\frac{c}{36}=\frac{1}{2}=>c=36.1:2=>c=18
  Vậy số cây trồng của ba lớp lần lượt là 14 cây; 16 cây; 18 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )