Toán Lớp 7: học sinh các lớp 7A,7B, 7C, cùng đào một khối lượng đất như nhau .Lớp 7A LÀM XONG CÔNG VIỆC TRONG 2 GIỜ .Lớp 7B làm xong công việc tron

Question

Toán Lớp 7: học sinh các lớp 7A,7B, 7C, cùng đào một khối lượng đất như nhau .Lớp 7A LÀM XONG CÔNG VIỆC TRONG 2 GIỜ .Lớp 7B làm xong công việc trong 2,5 giờ .Lớp 7C làm xong công việc trong 3 giờ .Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia .Biết rằng sồ học sinh lớp 7A tham gia nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 emMSBTtỉ lệ nghịch, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-20T16:35:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia công việc lần lượt là:
  a,b,c (a,b,c in N**)
  Vì số học sinh và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
  2a = 2,5b = 3c
  => (2a)/30 = (2,5b)/30 = (3c)/30
  => a/15 = b/12 = c/10
  Và a – c = 10
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/15 = b/12 = c/10 = (a-c)/(15-10) = 10/5 = 2
  Suy ra :
  **a/15 = 2 => a = 2.15 = 30
  **b/12 = 2 => b = 2.12 = 24
  **c/10 = 2 => c = 2.10 = 20
  Vậy số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia công việc lần lượt là:
  30;24; 20 (học sinh)
  #Mon

 2. Giải đáp:
  Gọi số học sinh của lớp 7A,7B và 7C lần lượt là x,y,z
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  x12=y25=z13=x−z12−13=1016=60
  Do đó: x=30; y=24; z=20
  vote cho mình nhé 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )