Toán Lớp 7: Học sinh ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 50 cây. Lớp 7A có 45 học sinh, lớp 7B có 54 học sinh, lớp 7C có 51 học sinh. Hỏi mỗi lớp p

Question

Toán Lớp 7: Học sinh ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 50 cây. Lớp 7A có 45 học sinh, lớp 7B có 54 học sinh, lớp 7C có 51 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ thuận với số học sinh., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-05-25T18:14:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi số cây ba lớp 7A, 7B, 7C cần phải chăm sóc lần lượt là: a,b,c (a,b,c ∈ N**)
  số cây xanh tỉ lệ thuận với số học sinh nên:
  a/45 = b/54 = c/51
  Và Học sinh ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 50 cây.
  ⇒ a+b+c = 50
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau ta có:
  a/45 = b/54 = c/51 = (a+b+c)/(45+54+51) = 50/150 = 1/3
  Do đó:
  **a/45 = 1/3 ⇒ a = 1/3. 45 = 15
  **b/54 = 1/3 ⇒ b = 1/3. 54 = 18
  **c/51 = 1/3 ⇒ c = 1/3. 51 = 17
  Vậy số cây ba lớp 7A, 7B, 7C cần phải chăm sóc lần lượt là: 15; 18; 17 (cây)
   

 2. Số cây:          $a$     $b$     $c$ 
  Số học sinh: $45$  $54$   $51$
  Biết:$a+b+c=50$
  Gọi số cây  lớp $7A,7B,7C$ cần chăm sóc lần lượt là $a,b,c($học sinh$)$(a,b,c>=0;a,b,c in Z).
  Theo đề bài ta có:
  a/45=b/54=c/51 và a+b+c=50
  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/45=b/54=c/51=(a+b+c)/(45+54+51)=50/150=1/3
  a/45=1/3=>a=1/3×45=15
  b/54=1/3=>b=1/3×54=18
  c/51=1/3=>c/1=3×51=17
  Vậy số cây  lớp $7A,7B,7C$ cần chăm sóc lần lượt là $15$ cây, $18$ cây, $17$ cây.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )