Toán Lớp 7: HELP em cần gấp!! Cho tam giác ABC cân tại A và tam giác đều BCD (D và A nằm khác phía đối với BC). Tính góc BDA?

Question

Toán Lớp 7: HELP em cần gấp!!
Cho tam giác ABC cân tại A và tam giác đều BCD (D và A nằm khác phía đối
với BC). Tính góc BDA?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tháng 2022-03-11T06:56:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{Vì $\Delta$ABC cân tại A (gt) $\rightarrow$ $\widehat{ACB}$ = $\widehat{ABC}$}$

  $\text{Vì $\Delta$BCD là tam giác đều (gt) $\rightarrow$ $\widehat{DBC}$ = $\widehat{BDC}$ = $\widehat{DCB}$ = $60^o$}$

  $\text{Ta có: }$

  $\text{$\widehat{ABD}$ = $\widehat{ABC}$ + $\widehat{CBD}$}$ 

  $\text{$\widehat{ACD}$ = $\widehat{ACB}$ + $\widehat{DCB}$}$ 

  $\text{$\Rightarrow$ $\widehat{ABD}$ = $\widehat{ACD}$}$

  $\text{Xét $\Delta$ABD và $\Delta$ACD có:}$

  $\text{AD: cạnh chung}$

  $\text{ $\widehat{ABD}$ = $\widehat{ACD}$}$

  $\text{AB = AC}$

  $\Rightarrow$ $\text{$\Delta$ABD = $\Delta$ACD (c.g.c)}$

  $\text{$\Rightarrow$ $\widehat{BDA}$ = $\widehat{CDA}$ = $\dfrac{\widehat{BDC}}{2}$ = $\dfrac{60^o}{2}$ = $30^o$}$

  $\text{Vậy $\widehat{BDA}$ = $30^o$ }$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )