Toán Lớp 7: hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A gồm các chữ số x sao cho số tự nhiên 17x chia hết cho 3

Question

Toán Lớp 7: hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A gồm các chữ số x sao cho số tự nhiên 17x chia hết cho 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 18 phút 2022-06-15T04:38:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:}
  \text{Để 17x }\vdots3
  \text{thì 1+7+x}\vdots3
  ⇒ A∈{1;4;7} \text{thì 17x}\vdots3

 2. Answer
  $\text{Ta có:}$
  1 + 7 + x = 8 + x
  $\text{Mà}$ $\overline{17x}$ \vdots 3
  => x \in {1 ; 4 ; 7}
  => A = {1 ; 4 ; 7}
  $\text{Vậy}$ A = {1 ; 4 ; 7}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )