Toán Lớp 7: Hai lớp 7A và 7B đi lao động và được phân công số lượng công việc như nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 4 giờ, lớp 7B hoàn thành

Question

Toán Lớp 7: Hai lớp 7A và 7B đi lao động và được phân công số lượng công việc như nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 4 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 5 giờ. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của hai lớp là 63 học sinh ( giả sử năng suất làm việc của mỗi học sinh đều như nhau )., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 ngày 2022-05-01T09:44:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Vậy số học sinh của mỗi lớp lần lượt là 35,28

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số học sinh của hai lớp lần lượt là a và b.

  Ta có: a+b=63

  Vì số học sinh tỉ lệ nghịch với số thời gian hoàn thành công việc nên ta có:

  4a=5b

  Hay a/1/4=b/1/5=a+b(1/4+1/5)=63/9/20

  =>a=140.1/4=35,b=140.1/5=28

 2. Gọi số học sinh của lớp 7A và 7B lần lượt là x, y

  Ta có:

  x + y = 63

  Vì số học sinh tỉ lệ nghịch với số giờ hoàn thành nên ta có:

  4x = 5y

  => x/1/4 = y/1/5 

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  x/1/4 = y/1/5 = x + y/1/4 + 1/5 = 63/9/20 = 140

  => x/1/4 = 140 => x = 35; y/1/5 = 140 => y = 28

  Vậy …

   HỌC TỐT ^^^^

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )