Toán Lớp 7: Hai dây đồng có chiều dài là 15m và 40m. Hỏi mỗi dây nặng bao nhiêu gam biết: a. Tổng khối lượng của hai dây nặng 473g b. Dây thứ hai n

Question

Toán Lớp 7: Hai dây đồng có chiều dài là 15m và 40m. Hỏi mỗi dây nặng bao nhiêu gam biết:
a. Tổng khối lượng của hai dây nặng 473g
b. Dây thứ hai nặng hơn dây thứ nhất 185g., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-03-19T18:20:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số g tương ứng với 1m là: 
  Khối lượng của dây ngắn là: 
  Khối lượng của dây dài là: 
  b) Số m tương ứng với 185g là: 
  Khối lượng dây ngắn là: 
  Khối lượng dây dài: 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )