Toán Lớp 7: Hai bạn mai và hoa có tất cả 128 bông hoa. Số hoa của hai bạn lần lượt tỉ lệ với các số 3:5. Tính số hoa của mỗi bạn

Question

Toán Lớp 7: Hai bạn mai và hoa có tất cả 128 bông hoa. Số hoa của hai bạn lần lượt tỉ lệ với các số 3:5. Tính số hoa của mỗi bạn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 6 tháng 2022-06-20T11:09:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số hoa của Mai và Hoa lần lượt là: x; y
  Theo bài ra ta có: x/3 = y/5 và x + y = 128
  Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/3 = y/5 = (x+y)/(3+5) = 128/8 = 16
  ⇒ x = 16.3= 48
  ⇒ y = 16.5 = 80
  Vậy số hoa của Mai và Hoa lần lượt là 48; 80

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần bằng nhau là:
     $3+5=8$ (phần)
   Số hoa của Mai là:
     $128:8\times 3=48$ (bông)
   Số hoa của Hoa là:
     $128-48=80$ (bông)
      Đáp số: Mai: $48$ bông hoa
                   Hoa: $80$ bông hoa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )